BioCNG je ekologické palivo získané z organických odpadových materiálov.

Bio CNG, tiež známy ako bioplyn alebo obnoviteľný zemný plyn, je typ paliva vyrábaného z organických materiálov procesom nazývaným anaeróbna digescia. Bioplyn pozostáva predovšetkým z metánu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Veľkosť: 405.60 KB
Stiahnuté: 36
Pridané: 23-05-2024