BioLNG je bio palivo, ktoré vzniká ako odpadový produkt pri biologickom rozklade.

Bio LNG je uhlíkovo neutrálny skvapalnený plyn. Vzniká ako odpadový produkt pri biologickom rozklade. Vedľajším produktom pri jeho výrobe je kvalitné EKO hnojivo. Nahrádza zemný plyn v EKO doprave bez ďalších investícií.

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Veľkosť: 405.60 KB
Stiahnuté: 36
Pridané: 23-05-2024

bioLNG

100% Ekologické palivo bez CO2

Bio LNG je uhlíkovo neutrálny skvapalnený plyn.
Vzniká ako odpadový produkt pri biologickom rozklade. Vedľajším produktom pri jeho výrobe je kvalitné EKO hnojivo.
Nahrádza zemný plyn v EKO doprave bez ďalších investícií. Skvapalnený zemný plyn zaberá asi šesť stotín objemu zemného plynu v plynnom stave.

Tankovaním bio LNG prispievate k zlepšeniu
životného prostredia redukciou CO2 v ovzduší.

ISCC certifikát

Spoločnosť HaboLNG, s. r. o. je certifikovaná podľa štandadu ISCC na skladovanie a distribúciu bioLNG.

” Záleží mi na prostredí, v ktorom žijem a rovnako chápem, že transport je jednoducho nevyhnutná súčasť obchodného a bežného života. Preto som sa zameral práve na alternatívne palivo bio LNG, ktoré dáva transportu novú dimenziu. Je cenovo výhodné, šetrí náklady dopravcom a zároveň je to 100% čisté palivo bez dodatočnej produkcie CO2 do atmosféry našej planéty. Bol by som rád, keby viac firiem postupom času vnímalo, že dopravu chce riešiť viac ekologickou cestou a že to vo svojom vozovom parku zvládnu aj bez emisií.”

Peter Habo, konateľ spoločnosti

HaboLNG, s. r. o. je certifikovaná podľa štandadu ISC