Lidl ecological transport

Lidl ekologizuje svoju logistiku: Používa kamióny na CNG/LNG. Reťazec začal zásobovať svoje predajne pomocou nákladných áut, ktoré oveľa menej znečisťujú ovzdušie. Medzi zásobovacími vozidlami známeho reťazca začali pribúdať ekologické kamióny s kombinovaným pohonom CNG/LNG. Ide o plynový pohon, ktorý vytvára len minimálne emisie.

Lidl is greening its logistics: It uses CNG/LNG trucks

Jan 5, 20244 min read

The chain began to supply its stores using trucks that pollute the air much less. Ecological trucks with a combined CNG/LNG drive began to increase among the supply vehicles of…

Lidl má v portfóliu už 15% ekologických kamiónov. Znižovanie emisií je jednou z dôležitých ciest ako ochrániť životné prostredie, pričom veľký potenciál sa skrýva v cestnej doprave. Jedným z priekopníkov v oblasti ekologickej logistiky na Slovensku je obchodný reťazec Lidl, ktorý využíva kamióny s alternatívnym pohonom už tretí rok. Kamióny s CNG, LNG či hybridným pohonom aktuálne tvoria už 15% vozovej flotily využívanej Lidlom. Obchodný reťazec chce tento podiel ďalej zvyšovať, nové ekologické vozidlá pribudnú v jeho vozovom parku ešte tento rok.

Lidl already has 15% ecological trucks in its portfolio

Jan 5, 20243 min read

Lidl’s goal by 2025 is to achieve a 40% share of trucks with alternative drive within its fleet Reducing emissions is one of the important ways to protect the environment,…