LNG je dobrá zelená cesta. V Beluši v časti Podhorie sídli dopravná spoločnosť Labant, s. r. o., ktorá si prevzala ďalších 5 ťahačov IVECO S-WAY LNG. S počtom 12 ťahačov na skvapalnený zemný plyn sa tak stáva jedným z najväčších autodopravcov s vozidlami na tento k životnému prostrediu ohľaduplnejší pohon.

LNG is a good green way

Jan 5, 20247 min read

Ecological transport with LNG is a good green way. LNG is a good green way. The transport company Labant, p. r. o., which took over another 5 IVECO S-WAY LNG…