LNG je najčistejšie fosílne palivo, ktoré sa ťaží vrtmi pod povrchom zeme.

Vďaka možnosti prevodu z plynu na kvapalinu a naspäť, sa LNG dá použiť v rôznych oblastiach vrátane elektrární, prírodného plynu v domácnostiach a ako palivo pre vozidlá. Využitie odpadu pri výrobe ako EKO hnojivo.

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Veľkosť: 405.60 KB
Stiahnuté: 36
Pridané: 23-05-2024

Najčistejšie fosílne palivo. Využitie odpadu pri výrobe ako EKO hnojivo

LNG (Liquefied Natural Gas) je skratka pre stlačený zemný plyn, ktorý je prevádzaný do kvapalnej formy. Táto technológia je čoraz dôležitejšia v súvislosti so zvyšujúcim sa dopytom po plyne a potrebou prepravy a skladovania tejto energie. Vďaka možnosti prevodu z plynu na kvapalinu a naspäť, sa LNG dá použiť v rôznych oblastiach vrátane elektrární, prírodného plynu v domácnostiach a ako palivo pre vozidlá. Poskytovanie LNG na Slovensku otvára možnosti využitia tejto alternatívnej formy energie vo viacerých odvetviach, vrátane priemyslu, dopravy a vykurovania. LNG môže byť využívané ako palivo pre nákladné kamióny, lodnú prepravu alebo ako zdroj energie na vykurovanie priemyselných zariadení a obytných budov.

Tankovaním LNG prispievate k zlepšeniu životného prostredia redukciou CO2 v ovzduší.

Najčistejšie fosílne palivo. Využitie výrobného odpadu ako EKO hnojiva Tankovaním LNG prispievate k zlepšeniu životného prostredia znížením emisií CO2 do ovzdušia.
  LNG (Liquefied Natural Gas) je skratka pre stlačený zemný plyn premenený na kvapalnú formu. Táto technológia sa stáva čoraz dôležitejšou kvôli rastúcemu dopytu po plyne a potrebe prepravovať a skladovať túto energiu. Vďaka možnosti premeny z plynu na kvapalinu a naopak môže byť LNG použitý v rôznych oblastiach, vrátane: v elektrárňach, zemný plyn v domácnostiach a ako palivo pre vozidlá. Poskytovanie LNG na Slovensku otvára možnosti využitia tejto alternatívnej formy energie vo viacerých odvetviach, vrátane priemyslu, dopravy a vykurovania. LNG môže byť využívané ako palivo pre nákladné kamióny, lodné prepravu alebo ako zdroj energie na vykurovanie priemyselných zariadení a obytných budov.