Habo LNG – (predtým Proprietary)

História spoločnosti

Od roku 2010 HaboLNG (predtým Proprietary) pracuje na zavedení LNG technológie vo vnútrozemskej doprave a v priemysle. Oblasti využitia zemného plynu v doprave, technické, legislatívne a regulačné záležitosti teda už spracovávame viac ako 8 rokov.
V roku 2014 sa HaboLNG podieľala na celoeurópskom projekte LNG Masterplan financovaný z prostriedkov Európskej Únie ktorý zadefinoval plán pre zavedenia LNG do vnútrozemia EU prostredníctvom riečnej cesty a zabezpečil transfer technologického a ekonomického know-how.

V roku 2020 HaboLNG vyvinula, nainštalovala a prevádzkuje prvú LNG čerpaciu stanicu na Slovensku. Čerpacia stanica poskytuje palivo LNG a CNG pre popredné dopravné spoločnosti.
Od roku 2021 je HaboLNG členom Eurogas (v minulosti NGVA), celoeurópskej energetickej asociácie spoločností podnikajúce v oblasti výroby, prepravy, distribúcie a spracovania zemného plynu.
Od roku 2023 spoločnosť HaboLNG prevádzkuje sieť 4 čerpacích staníc na LNG, 2 staníc na CNG a 1 zariadenie na náhradné zásobovanie zemným plynom.