Ponuka palív

LNG je najčistejšie fosílne palivo, ktoré sa ťaží vrtmi pod povrchom zeme.

Vďaka možnosti prevodu z plynu na kvapalinu a naspäť, sa LNG dá použiť v rôznych oblastiach vrátane elektrární, prírodného plynu v domácnostiach a ako palivo pre vozidlá. Využitie odpadu pri výrobe ako EKO hnojivo.

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Veľkosť: 405.60 KB
Stiahnuté: 36
Pridané: 23-05-2024

CNG je obľúbené alternatívne palivo používané vo vozidlách.

CNG sa v porovnaní s benzínom či naftou považuje za čistejšie a ekologickejšie palivo. Produkuje nižšie emisie znečisťujúcich látok, ako je oxid uhoľnatý, oxidy dusíka a tuhé častice. Má vyššie oktánové číslo, čo môže viesť k zlepšeniu výkonu motora.

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Veľkosť: 405.60 KB
Stiahnuté: 36
Pridané: 23-05-2024

BioLNG je bio palivo, ktoré vzniká ako odpadový produkt pri biologickom rozklade.

BioLNG je uhlíkovo neutrálny skvapalnený plyn. Vzniká ako odpadový produkt pri biologickom rozklade. Vedľajším produktom pri jeho výrobe je kvalitné EKO hnojivo. Nahrádza zemný plyn v EKO doprave bez ďalších investícií.

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Veľkosť: 405.60 KB
Stiahnuté: 36
Pridané: 23-05-2024

BioCNG je ekologické palivo získané z organických odpadových materiálov.

Bio CNG, tiež známy ako bioplyn alebo obnoviteľný zemný plyn, je typ paliva vyrábaného z organických materiálov procesom nazývaným anaeróbna digescia. Bioplyn pozostáva predovšetkým z metánu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2).

Stiahnite si cenník palív

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Veľkosť: 405.60 KB
Stiahnuté: 36
Pridané: 23-05-2024