Czy interesują Cię materiały zamienne? Wolumen magazynowania: 260MWh (ok. 25 000 mld m3). Nominalna wydajność zasilania gazem: 60m3/godz. Pojemność magazynowana na miejscu: 266,7MWh.

Czy interesują Cię materiały zamienne?

Wolumen magazynowania: 260MWh (ok. 25 000 mld m3)

Nominalna wydajność zasilania gazem: 60m3/godz

Pojemność magazynowana na miejscu: 266,7MWh