LNG je alternatívnym palivom, ktoré sa stalo realitou. LNG terminál fungujúci v Poľsku, v Svinoústí, je časťou plynového koridoru sever – juh. Predstavuje alternatívnu cestu dodávok plynu a zabezpečuje diverzifikáciu dodávok plynu. Navyše, LNG rozvíja viaceré aspekty – v rámci nich ciele EK na znižovanie emisií v doprave.Aký je teda stav príprav na využívanie LNG na Slovensku, aké budú navrhované opatrenia a čo sa v tejto oblasti konkrétne deje? Ako sú na tom v susednom Poľsku ? O týchto záležitostiach a reálnych skúsenostiach s LNG diskutovali účastníci panelovej diskusie so zástupcami PGNiG, Polskie LNG, Proprietary Partners a Európskej Investičnej Banky, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, 20.marca2019 v zastúpení Európskej Komisie na Slovensku.

Jak LNG zmienia rynek gazu Europy Środkowej?

LNG to paliwo alternatywne, które stało się rzeczywistością. Działający w Polsce terminal LNG w Świnoujściu jest częścią korytarza gazowego Północ-Południe. Stanowi alternatywną drogę dostaw gazu i zapewnia dywersyfikację dostaw gazu. Ponadto LNG rozwija kilka aspektów – w tym cele KE dotyczące redukcji emisji w transporcie.

LNG to paliwo alternatywne, które stało się rzeczywistością. Działający w Polsce terminal LNG w Świnoujściu jest częścią korytarza gazowego Północ-Południe. Stanowi alternatywną drogę dostaw gazu i zapewnia dywersyfikację dostaw gazu. Poza tym LNG rozwija kilka aspektów – wśród nich są cele KE dotyczące redukcji emisji w transporcie.Jaki jest zatem stan przygotowań do wykorzystania LNG na Słowacji, jakie będą proponowane działania i co konkretnie dzieje się w tym obszarze? Jak sytuacja w sąsiedniej Polsce? O tych zagadnieniach i realnych doświadczeniach z LNG dyskutowali uczestnicy panelu dyskusyjnego z przedstawicielami PGNiG, Polskiego LNG, Proprietary Partners i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który odbył się 20 marca 2019 roku w Bratysławie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej na Słowacji .

Jaki jest więc stan przygotowań do wykorzystania LNG na Słowacji, jakie będą proponowane działania i co konkretnie dzieje się w tym obszarze?

LNG to paliwo alternatywne, które stało się rzeczywistością. Działający w Polsce terminal LNG w Świnoujściu jest częścią korytarza gazowego Północ-Południe. Stanowi alternatywną drogę dostaw gazu i zapewnia dywersyfikację dostaw gazu. Poza tym LNG rozwija kilka aspektów – wśród nich są cele KE dotyczące redukcji emisji w transporcie.Jaki jest zatem stan przygotowań do wykorzystania LNG na Słowacji, jakie będą proponowane działania i co konkretnie dzieje się w tym obszarze? Jak sytuacja w sąsiedniej Polsce? O tych zagadnieniach i realnych doświadczeniach z LNG dyskutowali uczestnicy panelu dyskusyjnego z przedstawicielami PGNiG, Polskiego LNG, Proprietary Partners i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który odbył się 20 marca 2019 roku w Bratysławie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej na Słowacji .

Jak radzą sobie w sąsiedniej Polsce? O tych zagadnieniach i realnych doświadczeniach z LNG dyskutowali uczestnicy panelu dyskusyjnego z przedstawicielami PGNiG, Polskiego LNG, Proprietary Partners i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który odbył się 20 marca 2019 roku w Bratysławie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej na Słowacji .

LNG to paliwo alternatywne, które stało się rzeczywistością. Działający w Polsce terminal LNG w Świnoujściu jest częścią korytarza gazowego Północ-Południe. Stanowi alternatywną drogę dostaw gazu i zapewnia dywersyfikację dostaw gazu. Poza tym LNG rozwija kilka aspektów – wśród nich są cele KE dotyczące redukcji emisji w transporcie.Jaki jest zatem stan przygotowań do wykorzystania LNG na Słowacji, jakie będą proponowane działania i co konkretnie dzieje się w tym obszarze? Jak sytuacja w sąsiedniej Polsce? O tych zagadnieniach i realnych doświadczeniach z LNG dyskutowali uczestnicy panelu dyskusyjnego z przedstawicielami PGNiG, Polskiego LNG, Proprietary Partners i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który odbył się 20 marca 2019 roku w Bratysławie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej na Słowacji .

Źródło artykułu pod adresem LNG.sk

PODZIEL SIĘ TYM POSTEM

Zostaw komentarz