LNG to najczystsze paliwo kopalne wydobywane ze studni znajdujących się pod powierzchnią ziemi.

Dzięki możliwości konwersji z gazu na ciecz i odwrotnie, LNG może być wykorzystywane w różnorodnych obszarach, m.in. w elektrowniach, gazie ziemnym w domach oraz jako paliwo do pojazdów. Wykorzystanie odpadów produkcyjnych jako nawozu EKO.

Pobierz cennik paliw

pdf

HaboLNG_Zakladny_cenník_5_2024

Rozmiar: 405.60 KB
Pobrano: 36
Dodany: 23-05-2024

Najczystsze paliwo kopalne. Wykorzystanie odpadów produkcyjnych jako nawozu EKO

LNG (Liquefied Natural Gas) to skrót oznaczający sprężony gaz ziemny przekształcany w postać płynną. Technologia ta nabiera coraz większego znaczenia w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na gaz oraz koniecznością transportu i magazynowania tej energii. Dzięki możliwości konwersji z gazu na ciecz i odwrotnie, LNG może być wykorzystywane w różnorodnych obszarach, m.in. w elektrowniach, gazie ziemnym w domach oraz jako paliwo do pojazdów. Dostawy LNG na Słowacji otwierają możliwości wykorzystania tej alternatywnej formy energii w kilku sektorach, m.in. w przemyśle, transporcie i ciepłownictwie. LNG może być wykorzystywany jako paliwo do samochodów ciężarowych, statków czy jako źródło energii do ogrzewania obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych.

Tankując LNG, przyczyniasz się do poprawy środowiska poprzez redukcję emisji CO2 w powietrzu.

Najczystsze paliwo kopalne. Wykorzystanie odpadów produkcyjnych jako nawozu EKO Tankując LNG, przyczyniasz się do poprawy środowiska poprzez redukcję emisji CO2 do powietrza.
   LNG (Liquefied Natural Gas) to skrót oznaczający sprężony gaz ziemny przekształcony w postać płynną. Technologia ta nabiera coraz większego znaczenia ze względu na rosnące zapotrzebowanie na gaz oraz konieczność transportu i magazynowania tej energii. Dzięki możliwości konwersji z gazu na ciecz i odwrotnie, LNG może znaleźć zastosowanie w różnorodnych obszarach, m.in.: w elektrowniach, gazie ziemnym w domach oraz jako paliwo do pojazdów. Dostawy LNG na Słowacji otwierają możliwości wykorzystania tej alternatywnej formy energii w kilku sektorach, m.in. w przemyśle, transporcie i ciepłownictwie. LNG może być wykorzystywany jako paliwo do samochodów ciężarowych, statków czy jako źródło energii do ogrzewania obiektów przemysłowych i budynków mieszkalnych.