Habo LNG – (przed tym Proprietary)

Historia firmy

Od 2010 roku spółka HaboLNG (dawniej Proprietary) pracuje nad wprowadzeniem technologii LNG w transporcie lądowym i przemyśle. Dlatego od ponad 8 lat zajmujemy się zagadnieniami wykorzystania gazu ziemnego w transporcie, kwestiach technicznych, legislacyjnych i regulacyjnych. W 2014 roku HaboLNG uczestniczyło w paneuropejskim projekcie LNG Masterplan finansowanym przez Unię Europejską, który zdefiniował plan wprowadzenia LNG do wnętrza UE szlakiem rzecznym oraz zapewnił transfer know-how technologicznego i ekonomicznego.

W 2020 roku spółka HaboLNG opracowała, zainstalowała i obsługuje pierwszą stację napełniania LNG na Słowacji. Stacja dostarcza paliwo LNG i CNG dla wiodących firm transportowych. Od 2021 roku HaboLNG jest członkiem Eurogas (dawniej NGVA), ogólnoeuropejskiego stowarzyszenia energetycznego zrzeszającego firmy zajmujące się produkcją, transportem, dystrybucją i przetwarzaniem gazu ziemnego. Od 2023 roku spółka HaboLNG obsługuje sieć 4 stacji tankowania LNG, 2 stacji CNG i 1 rezerwowego gazu ziemnego.

LNG Masterplan
Eurogas
Mobility