Czy interesują Cię materiały zamienne? Wolumen magazynowania: 260MWh (ok. 25 000 mld m3). Nominalna wydajność zasilania gazem: 60m3/godz. Pojemność magazynowana na miejscu: 266,7MWh.

Interesuje Cię produkcja technologiczna?

Zastąpienie źródła gazu ziemnego urządzeniem ISORSV1

Przepompownia LNG Impsat V2.1

Stacja tankowania CNG The Cube

Rozwiązanie niestandardowe Habo LNG