LNG je alternatívnym palivom, ktoré sa stalo realitou. LNG terminál fungujúci v Poľsku, v Svinoústí, je časťou plynového koridoru sever – juh. Predstavuje alternatívnu cestu dodávok plynu a zabezpečuje diverzifikáciu dodávok plynu. Navyše, LNG rozvíja viaceré aspekty – v rámci nich ciele EK na znižovanie emisií v doprave.Aký je teda stav príprav na využívanie LNG na Slovensku, aké budú navrhované opatrenia a čo sa v tejto oblasti konkrétne deje? Ako sú na tom v susednom Poľsku ? O týchto záležitostiach a reálnych skúsenostiach s LNG diskutovali účastníci panelovej diskusie so zástupcami PGNiG, Polskie LNG, Proprietary Partners a Európskej Investičnej Banky, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, 20.marca2019 v zastúpení Európskej Komisie na Slovensku.

Як СПГ змінює газовий ринок Центральної Європи?

СПГ – альтернативне паливо, яке стало реальністю. Термінал СПГ, що працює в Польщі, у Свіноуйсьце, є частиною газового коридору Північ-Південь. Він є альтернативним маршрутом поставок газу та забезпечує диверсифікацію поставок газу. Крім того, СПГ розвиває кілька аспектів – у них цілі ЄС щодо скорочення викидів на транспорті.

СПГ – альтернативне паливо, яке стало реальністю. Термінал СПГ, що працює в Польщі, у Свіноуйсьце, є частиною газового коридору Північ-Південь. Він є альтернативним маршрутом поставок газу та забезпечує диверсифікацію поставок газу. Крім того, СПГ розвиває кілька аспектів - серед них цілі ЄС щодо скорочення викидів на транспорті.Тож який стан підготовки до використання СПГ у Словаччині, які будуть запропоновані заходи та що конкретно відбувається в цій сфері? Як справи в сусідній Польщі? Ці питання та реальний досвід роботи зі ЗПГ обговорили учасники панельної дискусії з представниками PGNiG, Polskie LNG, Proprietary Partners та Європейського інвестиційного банку, яка відбулася у Братиславі 20 березня 2019 року в представництві Європейської Комісії у Словаччині. .

Тож на якому стані перебуває підготовка до використання СПГ у Словаччині, які будуть запропоновані заходи та що конкретно відбувається у цій сфері?

LNG je alternatívnym palivom, ktoré sa stalo realitou. LNG terminál fungujúci v Poľsku, v Svinoústí, je časťou plynového koridoru sever – juh. Predstavuje alternatívnu cestu dodávok plynu a zabezpečuje diverzifikáciu dodávok plynu. Navyše, LNG rozvíja viaceré aspekty – v rámci nich ciele EK na znižovanie emisií v doprave.Aký je teda stav príprav na využívanie LNG na Slovensku, aké budú navrhované opatrenia a čo sa v tejto oblasti konkrétne deje?
Ako sú na tom v susednom Poľsku ? O týchto záležitostiach a reálnych skúsenostiach s LNG diskutovali účastníci panelovej diskusie so zástupcami PGNiG, Polskie LNG, Proprietary Partners a Európskej Investičnej Banky, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, 20.marca2019 v zastúpení Európskej Komisie na Slovensku.

Як справи у сусідній Польщі? Ці питання та реальний досвід роботи зі СПГ обговорили учасники панельної дискусії з представниками PGNiG, Polskie LNG, Proprietary Partners та Європейського інвестиційного банку, яка відбулася у Братиславі 20 березня 2019 року в представництві Європейської Комісії у Словаччині. .

LNG je alternatívnym palivom, ktoré sa stalo realitou. LNG terminál fungujúci v Poľsku, v Svinoústí, je časťou plynového koridoru sever – juh. Predstavuje alternatívnu cestu dodávok plynu a zabezpečuje diverzifikáciu dodávok plynu. Navyše, LNG rozvíja viaceré aspekty – v rámci nich ciele EK na znižovanie emisií v doprave.Aký je teda stav príprav na využívanie LNG na Slovensku, aké budú navrhované opatrenia a čo sa v tejto oblasti konkrétne deje? Ako sú na tom v susednom Poľsku ? O týchto záležitostiach a reálnych skúsenostiach s LNG diskutovali účastníci panelovej diskusie so zástupcami PGNiG, Polskie LNG, Proprietary Partners a Európskej Investičnej Banky, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave, 20.marca2019 v zastúpení Európskej Komisie na Slovensku.

Джерело статті на LNG.sk

ПОДІЛИТИСЯ ЦІЄЮ ПУБЛІКАЦІЄЮ

Залишити коментар