Máte záujem o náhradné zásobovanie? Objem zásobníka: 260MWh (ca. 25,000bcm). Nominálny výkon dodávky plynu: 60m3/hodina. Kapacita skladovaná na mieste: 266,7MWh

Máte záujem o výrobu technológií?

Náhradné zásobovanie zemným plynom zariadením ISORSV1

LNG čerpacia stanica Impsat V2.1

CNG čerpacia stanica The Cube

Custom Solution Habo LNG